Zelená úsporám je významná státní dotace
 
Průkaz energetické
náročnosti vaší budovy
PENB
Snížite náklady vytápění a zlepšíte energetickou třídu vašeho domu
Zateplete si rodinné domy
a obytné budovy

Neváheje, energie nebude levnější.
Dotace státu budou jenom 3 roky
 

Energii bychom měli využívat trvale udržitelným způsobem.

Nadměrná spotřeba energie v celosvětovém měřítku a s tím spojené stále stoupající finanční náklady jsou nepopíratelným faktem a proto by se každý z nás měl co nejrychleji a efektivně přizpůsobit.
Majitel domu dobře ví (či měl by vědět a konat), že jednou z velice účinných cest, jak ušetřit podstatnou část výdajů na vytápění je zateplení celého domu. Není divu, že se touto problematikou zabývají i organizace jako GREENSPEACE, která upozorňuje na 40 tipů jak šetřit energii (pdf).

 

Co konkrétně zateplení domu, interieru přinese?

  • sníží provozní náklady na vytápění, případně na klimatizaci. Úspora je přibližně 30 - 50% energie.
  • zvýší se  kvalita využití objektu, zlepší se komfort bydlení.
  • zlepšená akumulace konstrukcí napomůže odstraňování tepelných mostů, které jsou hlavní příčinou kondenzace a následného růstu plísní na vnitřním povrchu stěn.
  • povrch fasády se ochrání před povětrnostními vlivy a agresivitou ovzduší, zamezí se  korozi kovových výztuží, erozi betonu, sníží se potřeba nákladných diletací. 
  • příznivý vliv na životní prostředí, díky snížení spotřeby paliv snížení emisí při výrobě energie a vytápění. 
  • prodlouží se životnost domu, výrazné zvýší jeho tržní cena.
  • vzhled domu se zlepší, mohou se uplatnit  rozsáhlé možností nového architektonického řešení využít moderní barvy.
  • hlukové zátěž uvnitř budovy způsobená venkovním prostředím se podstatně sníží

Jak realizovat zateplení, jaký použít materiál?

Dnešní ceny tepelné izolace jsou natolik přístupné, že i pro běžného stavebníka se vyplatí tepelnou izolaci spíše předimenzovat a použít raději větší sílu tepelné izolace. Tepelná izolace je totiž návratovou investicí a to již v řádově několika letech a u správně zatepleného domu je to kolem deseti let.
Někteří odborníci a stavební firmy dávají přednost polystyrenu, jiní minerální či skelné vatě. Jednoznačně nelze doporučit jen jeden typ tepelné izolace, záleží také na způsobu použití a výběru systému zateplení.

Jaké jsou výhody a nevýhody desek z polystyrénu?

Pěnový polystyren pro zateplení fasád a střechy se využívá ve „stabilizované" formě tzv. blocích. Má kromě vysokých tepelně izolačních schopností také další výhody.
Výhody :
Velice nízkou hmotnost a tím snadnou manipulaci s touto izolací, nezatěžuje konstrukce objektů. Snadno se opracovává a upevňuje na stěnách objektů.
Je relativně levný v porovnání s jinými izolanty.
Není nasákavý, je vhodný tam, kde by mohl být vystaven vlhku a vodě tedy na fasády, ploché střechy s opačnou skladbou, také šikmé střechy se sdruženou izolací nad krokvemi
Při zatečení do střechy nehrozí znehodnocení a výměna desek.
Nevýhody:
Nižší schopnost zvukové izolace objektů.
Vyšší difúzní odpor a tím částečné snížení prodyšnosti stěn objektů.
Menší požární odolnost.

Desky z minerální vlny.

Desky z minerální neboli kamenné, čedičové vlny vznikají tavením sopečné horniny. Rozlišujeme je jednak podle orientace vláken,s podélnými vlákny (obvykle levnější), a s vlákny kolmými, které mají lepší vlastnosti. Vaty jsou tvrdé a měkké. Tvrdé do zatížených míst v konstrukci a místech objektů např. podlahy a měkké do nezatížených míst, např. do roštů, příček a stropů.
Výhody: Vysoká zvuková izolace, ale na vrub vyšší hmotnosti a měkké struktuře.
Nízký difúzní odpor tedy dobrá propustnost par.
Dlouhá životnost
Dobrá požární odolnost v porovnáním s polystyrenem.
Nevýhody:
Vyšší hmotnost a tím i složitější manipulace s deskami.
Větší zatížení konstrukcí objektů.
Větší spotřeba materiálu při aplikaci.
Nasákavost při zatékání do střešních konstrukcí.

Skelná vata.

Vata nalezne plné uplatnění tam kde nejde jen o tepelnou izolaci, ale kde potřebujete izolovat hluk. Při použití vaty však dbejte na to, aby byla vata chráněná před promáčením.
Skelná vata má v podstatě stejné vlastnosti jako kamenná, čedičová vlna. Jen je zapotřebí si uvědomit, že jednou ze složek při výrobě je sklo, ze kterého se tvoří tenká a dlouhá skleněná vlákna tavením.
Izolace ze skelné vaty ve vhodná pro zateplení šikmé střechy, do příček a obecně do dutin. Fasádní vata má však horší tepelné vlastnosti než polystyren a proto musí být silnější.

Kontaktujte nás !                     Využijte náš poptávkový formulář