Zelená úsporám je významná státní dotace
 
Průkaz energetické
náročnosti vaší budovy
PENB
Snížite náklady vytápění a zlepšíte energetickou třídu vašeho domu
Zateplete si rodinné domy
a obytné budovy

Neváheje, energie nebude levnější.
Dotace státu budou jenom 3 roky

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Energetický průkaz budovy

Stanoví jej z Evropská směrnice 2002/91/ES, jež byla do našich zákonů implementována Zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. - zákon 61/2008 Sb. K tomuto zákonu jsou prováděcí vyhlášky, mimo jiné i vyhláška 148/2007 Sb.

 

Průkaz platí 10 let a  každá budova se  hodnotí z pohledu spotřeb energií na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, chlazení, větrání a případnou úpravu vzduchu.

 

Průkaz je vyžadován již od 1. 1. 2009 například pro získání stavebního povolení a předkládá se spolu s projektovou dokumentací Stavebnímu úřadu.

Vzor protokolu dle vyhlášky 148/2007 Sb.  v PDF

 

Průkaz energetické náročnosti budovy je povinný :

  • při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov
  • u budov užívaných orgánem veřejné moci
  • u obytných a administrativních budov s plochou ( nad 1 500 m2 od 1.1. 2015; nad 1 000 m2 od 1.1. 2017; do 1 000 m2 od 1.1. 2019).
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy nebo jednotky 
  • při pronájmu budovy
  • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy nebo jednotky
  • při jednání o koupi nebo pronájmu a v inzerátech na koupi a pronájem
  • při uplatňování dotací v Nové zelené úsporámEnergetický štítek

Je grafické označení budovy, které je  srozumitelné i pro naprostého laika. Jedná se o obdobu energetického štítku, který je užíván u elektrospotřebičů. Je praktickým vyjádřením požadavku ČSN 73 0540-2 na tepelně technické vlastnosti obálky budovy. K tomuto Energetickému štítku je ještě vydáván protokol, v němž jsou uvedeny výchozí hodnoty. 

Zásadní rozdíl oproti energetickému průkazu budovy je  v tom, že energetický průkaz hodnotí budovu s ohledem na spotřebu energie, ale energetický štítek hodnotí budovu s ohledem na její tepelně technické vlastnosti. Jde o zcela odlišné dokumenty. 

Značnou výhodou energetického štítku je, že  hodnotí pouze obálku budovy a při jeho použití u posuzování vlivu zateplení budovy nedochází ke zkreslování výsledku vlivem jiných veličin než jsou tepelně technické vlastnosti zateplení. 

Energetický audit je:
  1. komplexní analýza všech energií v domu z pohledu jejich spotřeb energií 
  2. nalezení technicky i ekonomicky možných opatření, která povedou ke snížení spotřeby energií a k levnějšímu provozu
Jeho zpracování se řídí vyhláškou 213/2001 Sb.(PDF). Energetický audit jsou oprávněny zpracovávat osoby, jež jsou pro tuto činnost přezkoušeny a jsou zapsány do seznamu vedeného na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Předpis č. 148/2007 Sb.Vyhláška o energetické náročnosti budov